שאלות- תשובות

בשאלות בנושאים אקדמיים, כגון היעדרות משיעורים או בחינות,

יש לפנות למזכירות החוג.

בכל שאלה כללית בענייני וירוס הקורונה ניתן לפנות לגיל חיים עמית, עוזר בכיר לסגן נשיא ומנכ"ל

באמצעות המייל

 

היערכות האוניברסיטה

סטודנטים

שאלות כלליות

סגל

בידוד

חיסונים