צוות הלשכה

רחל קורן

עוזרת בכירה לסגן נשיא ומנכ"ל
02-5880003
rachelko@savion.huji.ac.il

עו"ד מאיה צמח

ממונה על חברות ועמותות האוניברסיטה
02-5881296
mayat@savion.huji.ac.il

אור דוד

רכזת לשכת סגן נשיא ומנכ"ל
02-5882907
ordav@savion.huji.ac.il

דנה ברבי

עוזרת מנהל לסגן נשיא ומנכ"ל
02-5881912
danaberr@savion.huji.ac.il

אלמוג בן משה

סטודנטית לשכת סגן נשיא ומנכ"ל
02-5880003
hutasks@savion.huji.ac.il