תחומי אחריות

סגן נשיא ומנכ"ל הינו מנהל המערך המנהלי של האוניברסיטה כולה, ומהווה גורם מתכלל בנושא תקציבים, בינוי ותשתיות וסוגיות כוח אדם ומחשוב.

בתפקידו מטפל בסוגיות ארוכות טווח במטרה לפתח את יכולתה של האוניברסיטה להתמודד עם אתגרים כלכליים במציאות משתנה תוך הקפדה ושמירה על נהלי וכללי המועצה להשכלה גבוהה.

מלבד תפקידה הניהולי, לשכת סגן נשיא ומנכ"ל מהווה חוליה מקשרת בנושאים חוצי ארגון, תוך הסתכלות פנים וחוץ ארגונית, התומכים ומקדמים את מטרות האוניברסיטה העברית. הלשכה מרכזת את המשאבים הנדרשים ליחידות הכפופות מתוך מחויבות למתן מענה ושרות מקצועי ומהיר.

זוהי היחידה המקשרת ומתאמת בין האגפים והיחידות השונות