פטריסיה יעל פרס

עוזרת אישית לסגן נשיא ומנכ"ל
02-5880003
patriciap@savion.huji.ac.il