דנה ברבי

עוזרת מנהל לסגן נשיא ומנכ"ל
02-5881912
danaberr@savion.huji.ac.il