גיל חיים עמית

עוזר בכיר לסגן נשיא ומנכ"ל
02-5882998
gilha@savion.huji.ac.il