אודליה אילוז-לוי

רכזת לשכת סגן נשיא ומנכ"ל
02-5882907
odeliai@savion.huji.ac.il