שאלות נפוצות

אני סטודנט, ולאור התקנות החדשות שוהה עם ילדיי לאורך כל היום. הדבר אינו מאפשר לי להצטרף לקורסים בזמן אמת. האם אוכל לצפות בהם בווידאו?

ככלל חובת הנוכחות בקורסים הדורשים זאת נותרת בעינה, ויש להיות נוכחים (באופן מקוון) בקורסים הדורשים זאת.

עם זאת, כל הקורסים גם מוקלטים ומועלים לרשת (זמינים דרך אתר המוודל של כל קורס).

ככל שסטודנט(ית) לא יכול(ה) להשתתף בקורס עם חובת נוכחיות נא לבקש אישור מהמרצה. הבקשות יידונו לחיוב תוך מודעות למצב הייחודי בו אנו נמצאים כיום.

ומה לגבי קורסים קטנים, של עד חמישה משתתפים?

ככלל, כל ההוראה באוניברסיטה הופכת להיות מקוונת, יהיה מספר המשתתפים אשר יהיה.

בכל בקשה לחריגה מכלל זה יש לתאם את הנושא ולקבל את אישור דיקנאט הפקולטה

האם מרצים חייבים להגיע לקמפוס על מנת להעביר את הקורסים אותם הם מלמדים?

לא. התוכנות שמספקת האוניברסיטה (זום ופנאופטו) יכולות לשמש גם להעברת שיעור מהבית, ולמעשה האוניברסיטה ממליצה להעביר את השיעורים מהבית ולא מהקמפוס עצמו. במידה שמרצה מעוניין להעביר את השיעור מכיתה מצולמת, עליו לתאם זאת עם דיקנט הפקולטה.

אני עתיד לצאת לשנת שבתון / חילופי סטודנטים בחו"ל, אך האוניברסיטה הודיעה על ביטול נסיעות לחו"ל לכלל חברי הסגל האקדמי, מה עליי לעשות?

איסור הנסיעות אינו כולל נסיעות לתקופות ארוכות. על חבר הסגל או הסטודנט להפעיל שיקול דעת באם לקיים את הנסיעה או לא. יצוין כי האוניברסיטה משאירה את הבחירה והאחריות על חבר הסגל. מומלץ להתייעץ עם המזכירות האקדמית. חילופי סטודנטים לתקופה של סמסטר אחד יש לשקול לבטל. בכל מקרה יש לבדוק מול האוניברסיטה המארחת אם ניתן לקיים חילופי סטודנטים.

חזרתי ממדינה שאינה נמצאת ברשימות משרד הבריאות , האם אני רשאי להגיע לקמפוס?

על פי ההנחיות העדכניות של משרד הבריאות, החל מה-9.3.2020 בשעה 20:00 על כל השבים מכל יעד בחו"ל לשהות בבידוד במשך 14 ימים ללא קשר למדינה ממנה חזרו.

לגבי מי שחזר לפני ה-9.3:

מלבד רשימת המדינות שמופיע באתר משרד הבריאות, ושהשבים מהן חויבו בבידוד, נאסר על מי שחזר מכל יעד בחו"ל להשתתף בכינוסים שמעל 100 איש.

במידה שחזרת מכנס בינלאומי, עלייך לשהות בבידוד במשך 14 ימים ללא קשר למדינה ממנה חזרת.