מנכ"לים בעבר

גב' בילי שפירא
2017-2009


מר אלחנן הכהן
2009-2005


מר משה ויגדור
2004-1992


פרופ' יוסי יהב
1993-1991


מר אורי ליטווין (מנכ"ל משותף לכספים)
1992-1991


פרופ' יואש ועדיה
1991-1987


מר אלי גונן (מנכ"ל משותף למינהל)
1991-1987


פרופ' פנחס זוסמן
1987-1986


מר ישראל ברגיל
1986-1983


מר מרדכי מירון
1980-1975


מר יוסף הרפז
1975-1967


מר יאיר ארן
1964-1953


מר דוד ורנר סנטור
1953-1937


מר שלמה גינוסר
1937-1935